top of page

PROJEKT

CESTY ZA VÍTĚZSTVÍM

30 přednášek na školách v České republice (II. stupeň ZŠ) s osobnostmi, které vědí, že potenciál každého z nás je neomezený a dokazují to svými výjimečnými životy.

 

​Cíle

Dodat české mládeži odvahu při překonávání překážek a pomoci jim při poznávání lidí se zajímavými životními příběhy, kterým se doteď raději vyhýbali - za pomoci působení autorit a vzorů:

  • Ukázat mladým lidem, že znevýhodnění může být naopak výhodou a jejich život se tak stává výjimečným (eliminace bariér mezi lidmi);

  • Motivovat mladé dospívající lidi v ČR ke vzájemně obohacujícímu kontaktu s osobami žijícími výjimečný život (zasazení inkluze ve vzdělávání do praxe);

  • Získat zájem mládeže o poznávání výhod diverzity mezi lidmi z pohledu specifických potřeb (prevence šikany);

  • Nastavit nový rozměr vzájemné pomoci mezi dospívajícími lidmi v ČR (edukace k sounáležitosti);

  • Vnést poznání neomezeného potenciálu dětí a mládeže spolu s pocitem dokonalé radosti a bezpodmínečné lásky do českého školství (prevence psychických poruch);

  • Zhodnotit současný stav informovanosti mládeže o lidech žijících výjimečný život (výzkum současného názoru mládeže).

 

I díky pevné podpoře Bakala Foundation se mi podařilo dokončit studia psychologie na Lynn University v USA a dokázal jsem tak, že na základě jasné a pevné podpory neomezený potenciál každého člověka existuje. Denně se mi daří bořit předsudky, které máme vůči lidem kolem nás, jež mnohdy nazýváme znevýhodněnými nebo postiženými. Používání vozíku místo nohou mě totiž už v dětství naučilo, že tito lidé jsou často velmi výjimeční; jejich jednoznačnou výhodou je odlišný přístup k životu a životním zkušenostem. Kontakt s nimi je velmi obohacující. Snažím se toto poznání předávat dál a věřím, že v květnu 2016 i s Vaší laskavou podporou zahájím na základních a v budoucnu i středních školách v České republice výjimečnou tour s názvem „Drž se svých snů – bezpodmínečně / Cesty za vítězstvím.”

 

Člověk nemusí vidět celé schodiště, aby vystoupil na první schod. Dětem a mladým lidem chci pomoci právě tento krok udělat. Najít cesty tam, kde je dosud neviděli – ať už k nim byl osud jakkoliv nemilosrdný a oni nevěří, že život znovu může být lepší. Každý může dokázat cokoliv si přeje, a to právě díky životním zkouškám.

 

Procestoval jsem přes 400 tisíc kilometrů, abych lidem ukázal, že zdánlivá znevýhodnění jsou naopak výhodou a že se nemají čeho bát. Denně působím jako „psycholog na cestách“ po celém světě, poskytuji soukromé hodiny osobního rozvoje, věnuji se řadě charitativních projektů. Moje emailová adresa drzsesvychsnu@gmail.com je dostupná všem, kterým se nedaří na „černé” věci v našem životě koukat „bíle”. Děkuji Vám velmi za podporu tohoto projektu. Mohu tak pomáhat druhým stát se těmi nejšťastnějšími lidmi na světě, neboť já mezi ně již právě díky Vaší podpoře patřím.

 

Držte se svých snů, bezpodmínečně!

 

- Patrik Procházka

 

bottom of page